e-past: post@bhras.no tlf . +47 477 49 474; +47 486 21 012; + 47 488 92 887

Mūsu komandā ir augstas kvalifikācijas jurists, tādēļ mēs esam neatkarīgi un ļoti mobili juridiskajā jomā. Jebkādu jautājumu risināšanā mēs cenšamies reaģēt nekavējoties, tiklīdz to prasa apstākļi, un tas ļauj mums veiksmīgi atrisināt arī sarežģītas situācijas.