Socialiniai mokesčiai

IŠMOKOS APIFORMINIMAS VAIKAMS iki 18 metų
IŠMOKOS APIFORMINIMAS VAIKAMS NORVEGIJOJE

Asmenys, dirbantys Norvegijoje pagal darbo sutartį arba vykdantys verslo veiklą, kurie išlaiko vaikus iki 18 metų amžiaus, turi teisę Norvegijoje gauti įvairias išmokas.
Barnetrygd – išmoka (970 kr./mėn.), kuri skiriama vaikams iki 18 metų, jei bent vienas iš tėvų dirba Norvegijoje. Išmokos pradedamos mokėti sekantį mėnesį nuo vaiko gimimo dienos arba nuo vieno iš tėvų darbo Norvegijoje pradžios dienos. Numatyta galimybė susigrąžinti šią išmoką už 3 praėjusius kalendorinius metus.
Apiforminimo NAV laikas (Gyventojų užimtumo ir gerovės tarnyba) – 8 savaitės.
 
Kontantstøte – išmoka (7500 kr./mėn.),  skiriamos vaikams nuo vienerių iki dvejų metų, jeigu jie nelanko darželio tuo metu. Išmokos mokamos max 11 mėnesių. Yra galimybė susigrąžinti šią išmoką už 3 praėjusius mėnesius. Apiforminimo NAV laikas – 4 savaitės.
 
Utvidet barnetrygd – išmoka, numatyta tėvams, auginantiems vaikus be sutuoktinio. 1940 kr. per mėnesį. Apiforminimo NAV laikas – 8 savaitės.

 
MOTINYSTĖS/TĖVYSTĖS ATOSTOGOS

Persmisjon med foreldrepenger – motinystės/tėvystės atostogos. Atostogos suteikiamos tuo atveju, jei Jūs dirbote ne mažiau, nei 6 iš praėjusių 10 mėnesių iki išėjimo į dekretą ir uždirbote ne mažiau, nei ½ G (nuo 2016-05-01 G rodiklis siekia 92 576 NOK).
Standartiniu atveju motinystės atostogos prasideda prieš 3 savaites iki numatytos gimdymo dienos, motinystės/tėvystės atostogų trukmė priklauso nuo pasirinkto atostogų apmokėjimo lygio:
   49 atostogų savaitės – pasirinkus 100 % nuo darbo algos.
   59 atostogų savaitės – pasirinkus 80 % nuo darbo algos.
Fedrekvote, mødrekvote – tėvystės/motinystės kvota. Tėvystės kvota sudaro 10 savaičių ir suteikiama tik tuo atveju, jei abu tėvai dirbo Norvegijoje ir turi teisę į motinystės/tėvystės atostogas. Tėvystės/motinystės kvotos laikotarpiu antras sutuoktinis neprivalo dirbti arba mokytis.
Tėvystės kvota galima pasinaudoti pilnai arba dalimis. Kol vaikui sueis 3 metai, bet užklausimą kvotos pasinaudojimui arba jos atidėjimui būtina išsiųsti iki motinystės atostogų laikotarpio pabaigos.

VIENKARTINĖ IŠMOKA VAIKUI

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon – vienkartinė gimdymo arba įsūnijimo išmoka. Suteikiama motinai, kuri yra Norvegijos nacionalinio draudimo sistemos dalyvė (turi   ID, D- numerį ir gyvena Norvegijoje), vaiko/vaikų gimdymo ar įsūnijimo metu. Nuo 2017 m. Sausio 1 d. Išmokos dydis sudaro 61 120 Norvegijos kronų (NOK).
Užklausimą vienkartinės išmokos gavimui būtina išsiųsti ne anksčiau 26 nėštumo savaitės ir ne vėliau, nei 6 mėnesiai po gimdymo.

Разработано с JooMix.