Lūdzam aizpildīt zemāk esošās ailes..
Неверный Ввод
Неверный Ввод
Неверный Ввод
Неверный Ввод
Неверный Ввод
Неверный Ввод
Неверный Ввод
Неверный Ввод
Неверный Ввод
Неверный Ввод
Неверный Ввод
Неверный Ввод
Неверный Ввод
Неверный Ввод
Неверный Ввод
Неверный Ввод
Неверный Ввод
Неверный Ввод
Неверный Ввод
Неверный Ввод
Неверный Ввод
Неверный Ввод
Неверный Ввод
Неверный Ввод
Неверный Ввод
Неверный Ввод
Неверный Ввод
Неверный Ввод
Неверный Ввод
Неверный Ввод
Неверный Ввод
Неверный Ввод
Неверный Ввод
Неверный Ввод
Неверный Ввод
Неверный Ввод

Par anketā sniegto datu patiesumu ir atbildīga pati anketu aizpildījusī persona. Ja tiek sniegti nepatiesi dati, aprēķinātā atgriežamā summa var mainīties. Par deklarācijas labošanu nepareizi iesniegtu datu dēļ, tiek ņemta papildu maksa. Baltichus neapņemas pārbaudīt iesniegto datu pareizību un var to apliecināt ar spēkā esošiem juridiskiem dokumentiem. Nodokļu inspekcijai ir tiesības pieprasīt iesniegtos datus pamatot ar dokumentiem vai arī pieprasīt papildu dokumentus. Ja Jūs izsakāt tādu vēlmi, turpmākos dokumentus Baltichus administrē par papildu maksu.

Неверный Ввод
Неверный Ввод
Obligāti jānorāda. *.
Неверный Ввод
Разработано с JooMix.