Sociālie maksājumi

PABALSTS PAR BĒRNIEM līdz 18 gadu vecumam

BĒRNU PABALSTA NOFORMĒŠANA NORVĒĢIJĀ

Personām, kuras Norvēģijā strādā uz darba līguma pamata vai veic uzņēmējdarbību un kuru apgādībā ir bērni līdz 18 gadu vecumam, ir tiesības Norvēģijā saņemt dažādus pabalstus.

Barnetrygd – pabalsts (970 NOK mēnesī), kas tiek piešķirts par bērniem līdz 18 gadu vecumam, ja vismaz viens no vecākiem strādā Norvēģijā. Tā izmaksa tiek veikta, sākot no nākamā mēneša pēc bērna piedzimšanas vai datuma, kad viens no vecākiem ir sācis strādāt Norvēģijā. Ir paredzēta iespēja atgūt šo pabalstu par pēdējiem 3 kalendārajiem gadiem.

Noformēšanas termiņš NAV (Nodarbinātības un iedzīvotāju labklājības dienestā) – 8 nedēļas.

Kontantstøte – pabalsts (7500 NOK mēnesī),  Tas tiek izmaksāts ne ilgāk kā 11 mēnešus. Pastāv iespēja atgūt šo pabalstu par pēdējiem 3 mēnešiem. Noformēšanas termiņš NAV – 4 nedēļas.

Utvidet barnetrygd – pabalsts (1940 NOK mēnesī), kas paredzēts mātēm vai tēviem, kuri bērnus audzina vieni. Noformēšanas termiņš NAV – 8 nedēļas.

BĒRNA KOPŠANAS ATVAĻINĀJUMS MĀTEI / TĒVAM

Persmisjon med foreldrepenger – apmaksāts bērna kopšanas atvaļinājums, kas tiek piešķirts mātei vai tēvam. Uz to ir tiesības personām, kuras pirms došanās atvaļinājumā ir strādājušas vismaz 6 no pēdējiem 10 mēnešiem un šajā laikā nopelnījušas vismaz ½ G (no 01.05.2016. rādītājs G ir 92.576 NOK).

Standarta gadījumā maternitātes atvaļinājums sākas 3 nedēļas pirms paredzētā dzemdību datuma, bet mātes vai tēva izmantotā atvaļinājuma ilgums ir atkarīgs no izvēlētā apmaksas varianta:

49 nedēļu atvaļinājums – apmaksa 100 % apmērā no darba algas;

59 nedēļu atvaļinājums – apmaksa 80 % apmērā no darba algas.

Fedrekvote, mødrekvote – tēva / mātes kvota. Tēva kvota ir 10 nedēļas un tiek piešķirta tikai tādā gadījumā, ja abi vecāki ir strādājuši Norvēģijā un ieguvuši tiesības izmantot mātei / tēvam piešķirtu bērna kopšanas atvaļinājumu. Tēva / mātes kvotas izmantošanas laikā otram laulātajam nav obligāts pienākums strādāt vai mācīties.

Tēva kvotu var izmantot pilnībā vai pa daļām, kamēr bērns nav sasniedzis 3 gadu vecumu, taču pieteikums par kvotas izmantošanu vai izmantošanas atlikšanu ir jāiesniedz līdz maternitātes atvaļinājuma laika beigām.

VIENREIZĒJS BĒRNA PABALSTS

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon – vienreizējs pabalsts sakarā ar dzemdībām vai adopciju. Tas tiek piešķirts mātei, kurai bērna / bērnu dzimšanas vai adopcijas brīdī ir iekļauta Norvēģijas valsts apdrošināšanas sistēmā (kurai ir ID, D numurs un kura dzīvo Norvēģijā). No 2017. gada 1. janvāra šī pabalsta apmērs ir 61.120 Norvēģijas kronu (NOK).

Iesniegt pieteikumu vienreizējā pabalsta saņemšanai var ne agrāk par grūtniecības 26. nedēļu un ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc dzemdībām.

Разработано с JooMix.