e-past: post@bhras.no tlf . +47 477 49 474; +47 486 21 012; + 47 488 92 887

I vårt team har vi en høyt kvalifisert jurist som gjør oss uavhengige og mobile. Vi alltid utfører vårt arbeid raskt og effektivt, og det lar oss oppnå suksess i kompliserte saker.