NAV

BEDARBIO PAŠALPA

Bedarbio pašalpą Norvegijoje galima gauti sekančiais atvejais:
 

Jei Jūs 100% praradote darbą arba jei darbo laikas sutrumpėjo daugiau nei 50 %, lyginant su ankstesniu darbo užimtumu.
 

Per praėjusius metus Jūs uždirbote ne mažiau, nei 1,5 G arba per praėjusius 3 kalendorinius metus – 3 G.
2016-05-01 G rodiklis lygus - 92 576 NOK, jis yra kintantis.
  

Jūs esate registruotas NAV kaip bedarbis ir kas 14 dienų siunčiate ataskaitas (meldekort).
  

Jūs gyvenate Norvegijoje ir aktyviai ieškote darbo.

Dokumentų apiforminimo NAV laikas – 3 savaitės.

Разработано с JooMix.